Track your Viettel Post parcel. Simple and easy!

Viettel Post

Scan tracking code

Tracking Viettel Post packages, shipments and deliveries

Viettel Post

Viettel Post - is the courier delivery service (). You can track your parcel, shipment or order with the help of our website using the form above. If the parcel is not tracked, it may not have been added to the tracking system yet. Therefore, we recommend you to wait a few days and then try to track again. You can also try to track the parcel on the official website of Viettel Post - http://en.viettelpost.com.vn/ or contact the hotline operator by phone number: +84 1900 8095 and check the status there

Possible Tracking Statuses

 • Đã kết nối: Bưu cục Bưu Cục Hòa Thành, Tnh - TX.Hòa Thành, T.Tây Ninh - 0966847275
 • Đã kết nối: Từ Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đến Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
 • Đã kết nối: Từ TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa đến TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa
 • Đã nhận hàng: NVBH Đặng Xuân Hùng - 0977857987
 • Đã nhận hàng: NVBH Hoàng Văn Đức - 0343740555
 • Đang giao hàng: NVBH NGuyễn Nhân Quang - 0379035174 - Bưu cục Bưu Cục Lê Lợi, Tha - TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa
 • Đang giao hàng: NVBH Nguyễn Văn Sáu - 0983306368 - HUB Giao Hải Phòng - Q.Kiến An, TP.Hải Phòng
 • Đang kết nối: Bưu cục Bưu Cục An Dương, Hni - Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội - 0869578872
 • Đang vận chuyển: HUB Thanh Hóa, Thanh Hóa - TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa - 0969201236
 • Vận chuyển: Bưu cục Bưu Cục Lê Lợi, Tha - TP.Thanh Hóa, T.Thanh Hóa - 0963544144
 • Vận chuyển: Bưu cục Trung Tâm Khai Thác 1 - Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội - 0869578091